13.Etap Kırsal Kalkınma Yatırımları Sonuçları Üzerine Bilgilendirme Toplantısı Düzenlendi

Kırşehir Tarım ve Orman İl Müdürü Kenan Şahin yaptığı açıklamada; Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Hakkındaki Tebliğ (Tebliğ No:2019/30) çerçevesinde İlimizde yapılan 13. Etap hibe başvurularına ait değerlendirmeler, Merkez Proje Değerlendirme Komisyonunca, İl Proje Değerlendirme Komisyonu Genel Raporları üzerinden nihai değerlendirilmesi yapılarak Genel Müdürlüğümüz onayı ile sonuçlandırılmıştır.

Kırşehir Tarım ve Orman İl Müdürü Kenan Şahin yaptığı açıklamada; Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Hakkındaki Tebliğ (Tebliğ No:2019/30) çerçevesinde İlimizde yapılan 13. Etap hibe başvurularına ait değerlendirmeler, Merkez Proje Değerlendirme Komisyonunca, İl Proje Değerlendirme Komisyonu Genel Raporları üzerinden nihai değerlendirilmesi yapılarak Genel Müdürlüğümüz onayı ile sonuçlandırılmıştır.

İlimizde program kapsamında hibe desteği almaya hak kazanan yatırımcılara, İl Müdürü Kenan ŞAHİN ve İl Yürütme Birimi Teknik Personellerinin katılımı ile bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Hibe desteği almaya hak kazanan yatırımcıların kendilerine yapılan tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde İl Müdürlüğü ile hibe sözleşmesi imzalamaları gerekmektedir. Hibe sözleşmesi imzalamadan önce, başvuru sahipleri, elektronik ağ üzerinden girişleri yapılan bilgi ve belgeler ile 2019/30 No’lu tebliğin 33. maddesi gereğince yapılan değişiklikler ve hibe sözleşmesi ekinde bulunması gereken diğer belgeleri de kapsayacak dosyayı İl Müdürlüğüne sunmaları gerekmektedir. Sunulan bilgi ve belgelerin imzalı/paraflı olması gerekir. Başvuru sahiplerinin hibe kaynaklarından yararlanabilmesi için hibe sözleşmesi ekindeki dokümanları tamamlayarak hibe sözleşmesini imzalaması önkoşuldur.

Program gereği İlimizde 21 adet proje başvurusu olmuş, İl Proje Değerlendirme Komisyonu tarafından yapılan değerlendirmede; ilgili tebliğ, uygulama rehberi ve değerlendirme kriterleri açısından uygun görülen 12 adet proje Bakanlığımız Merkez Değerlendirme Komisyonuna gönderilmiş, Genel Müdürlüğümüzce yapılan değerlendirme sonucunda 12 adet projenin tamamı uygun görülerek onaylanmıştır.

12 adet projenin 11 adedi ekonomik yatırım konularında, 1 adedi kırsal ekonomik altyapı konularında % 50 hibe desteği almaya hak kazanmıştır. 12 adet projenin toplam proje tutarı 17.691.217,50 TL, Hibe Tutarı ise 8.845.608,75 TL’dir.

Diğer Haberler