2019 YILI TARIMSAL DESTEKLEME TUTARLARI AÇIKLANDI

2019 yılı için tarımsal destekleme tutarları açıklandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararda; dekar başına tahıl ürünleri için 27 lira, bakliyatlar için 26 lira, ayçiçeği için 30 lira, soğan, fındık ve çay için 21 lira, zeytin için 19 lira, dane mısır için 29 lira, çeltik ve pamuk için ise 66 lira destek verilecek. Satılan ürünler için kilogram başına yapılan destekleme ödemeleri ile ıslah edilmiş tohum desteği de devam edecek.

2019 yılı için tarımsal destekleme tutarları açıklandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararda; dekar başına tahıl ürünleri için 27 lira, bakliyatlar için 26 lira, ayçiçeği için 30 lira, soğan, fındık ve çay için 21 lira, zeytin için 19 lira, dane mısır için 29 lira, çeltik ve pamuk için ise 66 lira destek verilecek. Satılan ürünler için kilogram başına yapılan destekleme ödemeleri ile ıslah edilmiş tohum desteği de devam edecek.

       Yem bitkileri için de dekar başına sulu yoncaya 90, kuru yoncaya 40 lira destekleme verilecek. Ayrıca tek yıllık yem bitkilerine 60, silajlık sulu mısıra 100, silajlık kuru mısıra ise 40 lira destekleme belirlendi. Kararda hayvancılık desteklemeleri de yer aldı. Arıcılığa kovan başına 15 lira ödenecek. İlgili Tebliğ şartlarını sağlama kaydı ile 2019 yılında doğan buzağılara 350 TL, birlik üyesi yetiştiricilere soykütüğü farkı olarak ilave 175 TL, döl kontrollü suni tohumlama yaptıranlara ilave 50 TL, Saf etçi ve kombine ırklarla 5 yaş üzeri sütçü ırkların etçi buzağılarına 600 TL destekleme ödemesi yapılacaktır.İlgili Tebliğ şartlarını sağlama kaydı (100 baş ve üzeri anaç sayısına sahip işletmelere) ile çoban çalıştıran işletme başına 5.000 TL destekleme ödemesi yapılacaktır.


 

BİTKİSEL ÜRETİM DESTEKLEME BİRİM FİYATLARI

 

Mazot ve Gübre Desteği  (TL/da) 2019 Yılı
Buğday, Arpa, Çavdar, Yulaf, Tritikale 27
Çeltik, Pamuk 66
Nohut, Mercimek, Kuru Fasulye 26
Patates 31
Yağlık Ayçiçeği, Soya 30
Dane Mısır 29
Kuru Soğan, Kanola, , Yem Bitkileri 21
Diğer Ürünler 19
Aspir 21
Nadas 8

 ALAN BAZLI TARIMSAL DESTEKLER

FARK ÖDEMESİ DESTEKLERİ (Kr/kg) 2019 Yılı
Yağlık Ayçiçeği    40
Kanola (Kolza) 50
Dane Mısır 3
Kütlü Pamuk 80
Soya Fasulyesi 60
Buğday, Arpa, Yulaf, Çavdar, Tritikale 10
Aspir 55
Zeytinyağı 80
Çeltik 10
Kuru Fasulye, Nohut, Mercimek 50
Yeraltı sularının yetersiz seviyede ve su kısıtı olduğunun Bakanlıkça tespit edildiği havzalarda 2019 yılında ekimi yapılan mercimek ve nohut için Aldığı Desteğe %50 İlave

 

Yem Bitkileri Desteği 2019 Yılı
Çok Yıllıklar 90 TL/da/yıl
Tek Yıllıklar 60 TL/da
Silajlık Mısır 100 TL/da
Kuru Şartlarda Ekilişi Yapılan Yem Bitkileri 40 TL/da/ yıl
Yeraltı sularının yetersiz seviyede ve su kısıtı olduğunun Bakanlıkça tespit edildiği havzalarda 2018 üretim yılında ekilen fiğ, macar fiği, burçak ve mürdümük için

Aldığı Desteğe

% 50 İlave

Bombus Arısı Kullanım Desteği (TL/koloni) 60

 

Yurt İçi Sertifikalı Tohum Kullanım Desteği (TL/da) 2019 Yılı
Arpa, Buğday 8,5
Yerfıstığı 15
Yonca 30
Çavdar, Tritikale, Yulaf 6
Çeltik 8
Kuru Fasulye, Mercimek, Nohut, Soya Fasulyesi 20
Aspir, Kanola (Kolza), Susam 4
Patates 80

                                                                                              

HAYVANCILIK DESTEKLEMELERİ

Buzağı desteklemesi  :

İlgili Tebliğ şartlarını sağlama kaydı ile 2019 yılında doğan buzağılara 350 TL, birlik üyesi yetiştiricilere soykütüğü farkı olarak ilave 175 TL, döl kontrollü suni tohumlama yaptıranlara ilave 50 TL, Saf etçi ve kombine ırklarla 5 yaş üzeri sütçü ırkların etçi buzağılarına 600 TL destekleme ödemesi yapılacaktır.

Düve alım desteği:

İlgili Tebliğ şartlarını sağlama kaydı ile En az 1 baş, en fazla 10 baş düve (manda dahil) alımına, Bakanlıkça belirlenecek düve bedelinin %40'ı kadar destekleme ödemesi yapılacaktır.

Islah amaçlı süt içerik analiz desteği: Islah amaçlı süt içerik analizi yapılan ve Bakanlıkça belirlenen süt kalite kriterlerini sağlayan her bir inek için 150 TL/da baş'a kadar Bakanlıkça belirlenen miktarlarda destek ödenir.

Anaç koyun ve keçi desteklemeleri:

İlgili Tebliğ şartlarını sağlama kaydı ile hayvan başına 25 TL destekleme ödemesi yapılacaktır. Bir önceki destekleme yılındaki kuzu ve oğlakların destekleme yılında anaç koyun keçi vasfına ulaşanlarına Bakanlıkça belirlenen artış oranı tavanını aşmamak kaydıyla hayvan başına 100 TL ilave sürü büyütme ve yenileme desteği ödemesi yapılır.

Küçükbaş soy kütüğü Desteklemeleri:

İlgili Tebliğ şartlarını sağlama kaydı ile Anaç koyun keçilere 100 TL, Damızlık koç teke alımına 500TL yapılacaktır.

 

Arılı kovan desteklemesi:

İlgili Tebliğ şartlarını sağlama kaydı ile kovan başına 15 TL destekleme ödemesi yapılacaktır. Ayrıca Bakanlıktan üretim izni almış damızlık ana arı üreticilerine, Bakanlık kayıt sistemine kayıtlı arıcılara sattıkları damızlık ana arı başına 80 TL ödeme yapılacaktır.

Çoban İstihdam Desteklemesi:

İlgili Tebliğ şartlarını sağlama kaydı (100 baş ve üzeri anaç sayısına sahip işletmelere) ile çoban çalıştıran işletme başına 5.000 TL destekleme ödemesi yapılacaktır.

Besilik erkek sığır (Manda dahil) desteklemesi:

İlgili Tebliğ şartlarını sağlama kaydı (200 başa kadar) ile hayvan başına 250 TL destekleme ödemesi yapılacaktır.

Atık Desteği:

Programlı aşılama çalışmaları sırasında oluşan atıklar için küçükbaş hayvan başına 150 TL, büyükbaş hayvan başına 1000 TL destekleme ödemesi yapılacaktır.

Hastalıktan ari işletme desteklemeleri:

Hastalıktan Ari Sertifikasına sahip Süt sığırı işletmelerine hayvan başına 450 TL ve ayrıca onaylı Süt Çiftliği Sertifikasına sahip işletmelere buna ek olarak hayvan başına 100 TL destekleme ödemesi yapılacaktır.

Alan bazlı hububat desteklemelerinden Buğday, Arpa, Çavdar, Yulaf, Tritikale'de geçen yıla oranla %40'ın üzerinde bir artış söz konusudur. Ayrıca alan bazlı yem bitkisi desteklemeleri %50 artış göstermiştir. Bunun yanı sıra fark ödemesi desteklerinden (Kr/Kg) Buğday, Arpa, Yulaf, Çavdar, Tritikale destekleri %100 artış göstermiştir.

İlgili resmi gazete linki: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/10/20191024-3.pd

Diğer Haberler