Kırşehir Şoförler ve Otomobilciler odası başkanı Mehmet Tekin ilimiz merkezde belediye otobüsleri ve dolmuş işletmeleri artık tam kapasite yolcu taşıyabilecekler.

Kırşehir Şoförler ve Otomobilciler odası başkanı Mehmet Tekin ilimiz merkezde belediye otobüsleri ve dolmuş işletmeleri artık tam kapasite yolcu taşıyabilecekler.

Mehmet Tekin dolmuşcu esnafımız tam kapasite yolcu taşıyabileceklerini ama ayakta kesinlikle yolcu taşıyamayacaklarını söyledi.

Ayrıca Mehmet Tekin Kırşehir Valiliği İl Hıfsısıha kurulunun yayınladı bir karar var onuda paylaşmak istiyorum dedi.

Kırşehir Valiliği İl Hıfsısıha Kurulunun aldığı karar; 

1- İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 24.03.2020 tarih ve 09 sayılı kararının, tüm şehir içi çalışan toplu taşıma araçlarında ve personel servislerinde araç ruhsatında belirtilen yolcu taşıma kapasitesinin %50'si oranında yolcu kabul edileceği yönündeki hükmünün yürürlükten kaldırılmasına,

2- Şehiriçi ve şehirlerarası yolcu taşımacılığında uygulamanın Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından hazırlanan rehberler doğrultusunda gerçekleştirilmesine,

3- Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından hazırlanan Kent İçi Ulaşım Araçları (Minibüsler, Dolmuşlar, Halk Otobüsleri, Belediye Otobüsleri ve Diğerleri) ile İlgili Alınması Gereken Önlemlerin” 14.2-yolcular İçin Alınması Gereken Önlemler” başlıklı kısmının 4 üncü fıkrasının "Araçlara koltuk sayısı kadar müşteri alınabilir, ayakta yolcu alınmamalıdır. Karşılıklı dörtlü koltukların iki koltuğu kullanılmalı, yüz yüze gelinmeyecek şekilde çapraz olarak oturulmalıdır. Farklı özelliği veya niteliği olan diğer araçlarda oturma kuralları ve sosyal mesafeye göre düzenleme yapılmalıdır.” hükmünün uygulanması kapsamında madde metnindeki “Farklı özelliği veya niteliği olan diğer araçlarda oturma kuralları ve sosyal mesafeye göre düzenleme yapılmalıdır.” istisnasına ilişkin olarak Kurulumuzca yapılan değerlendirmede: İlimizdeki toplu taşıma araçlarından Minibüslerin, ruhsatlarında belirtilen koltuk sayısı kadar yolcu taşımalarına, ayakta yolcu alınmamasına; Belediye otobüslerinin ise ruhsatında belirtilen koltuk sayısı kadar oturarak yolcu taşımasına, buna ilave olarak yine ruhsatında belirtilen ayakta yolcu sayısının %50’si oranında ayakta yolcu kabul edilmesine,
 

 Bu kararlara uymayanlara 1593 sayılı Umumî Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesine, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, ayrıca konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına,

 Oy birliği ile karar verilmiştir.

 

 

 

Diğer Haberler