Ahi Evran Üniversitesinde Koronavirüse Karşı Önlemlerini Artırdı

Tüm dünyayı ve ülkemizi etkileyen Koronavirüse karşı Ahi Evran Üniversitesinde bir dizi önlem alındı. Koronavirüsün ortaya çıkması ile bilgilendirme çalışmalarına başlayan üniversitez, akademik ve idari personel ile öğrencilerin virüse karşı almaları gereken tedbirler konusundaki faaliyetlerini yerine getirmeye devam ediyor.

Tüm dünyayı ve ülkemizi etkileyen Koronavirüse karşı Ahi Evran Üniversitesinde bir dizi önlem alındı. Koronavirüsün ortaya çıkması ile bilgilendirme çalışmalarına başlayan üniversitez, akademik ve idari personel ile öğrencilerin virüse karşı almaları gereken tedbirler konusundaki faaliyetlerini yerine getirmeye devam ediyor.

Ahi Evran Üniversitesinde yapılan basın açıklamasında; Koronavirüsten Korunma ve Kontrol Önlemleri İle İlgili Bilgilendirmeler Yapıldı Üniversitemizde personelimiz, öğrencilerimiz ve kamuoyunun bilinçlendirilmesi amacıyla birçok çalışma yürütülüyor. İlk olarak Sağlık Bakanlığının “Koronavirüsten Korunma ve
Kontrol Önlemleri” konulu yazısı ve ekinde yer alan afişler, tüm birimlere gönderilerek
personele duyurusunun yapılması sağlandı. Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan
bilgilendirici tüm materyaller yakından takip edilerek üniversitemiz web sitesinde paylaşıldı ve
tüm personelimiz ile öğrencilerimize e-mail ve SMS gönderildi. Temizliğin ve hijyenin çok
önemli olduğu Koronavirüs tehdidine karşı üniversitemiz temizlik personeline gerekli
tedbirlerin alınması konusunda bilgilendirmeler yapıldı.
Öğrenci ve Personel Servisleri, Yemekhaneler ve Binalarımız İlaçlandı

İlaçlama çalışmalarına öncelikle yemekhane, personel ve öğrenci servis araçları ile başlandı.
Şuanda tüm yerleşkelerimizdeki bütün binalarımız ilaçlanmaya devam ediyor. Topluluğun
yoğun olduğu birim ve alanlarda özellikle uygulanan ilaçlama çalışmaları ile üniversitemiz
Koronavirüse karşı tedbiri elden bırakmıyor. İlaçlama çalışmaları belirli aralıkla devam
edecek.

COVİD-19 Salgını Danışma Komisyonu (KOV KOM) Kuruldu

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Koronavirüsün yayılmasını engelleyici önlemler kapsamında
üniversitemizde “COVID-19 Salgını Danışma Komisyonu (KOV KOM)” kurularak akademik
ve idari personelimiz ile öğrencilerimizin sürekli ve düzenli bir şekilde gelişmelerden haberdar
etmek amaçlı toplantılar gerçekleştiriyor. KOV KOM, risk grubunda bulunanlar personelimiz
ve öğrencilerimiz arasındaki Covid-19 virüsü bulaşımı ve yayılmasını engellemek, ülkemizi
etkileyebilecek olası virüs salgını ve alınacak önlemler ile ilgili olarak doğru, güvenilir ve hızlı
bilgi akışı sağlayarak amacını en iyi şekilde gerçekleştiriyor.

Risk Grubunda Bulunanlara İzin Verilmesi Konusunda Karar Alındı

Cumhurbaşkanlığı tarafından birimlere gönderilen resmi yazı kapsamında da üniversitemizde
risk grubu içinde bulunan hamile, süt izninde olan, engelli, kronik rahatsızlığı olan ve 60 yaş
üstü personelimizin 12 gün idari izinli sayılması virüsün bulaşma ve yayılmasını önlemek
adına aldığı tedbirler arasında yer alıyor.

Tüm Etkinlikler İptal Edildi
Virüsle ilgili sık sık bilgilendirmelerin yapıldığı üniversitemizde, salgının Türkiye’de
görülmesinin ardından salgının yayılma ihtimaline karşı 13-31 Mart 2020 tarihleri arasında
yapılması planlanan tüm etkinlikler (konferans, panel, sempozyum, seminer, gezi vb.)
Üniversitemiz Rektörlüğü tarafından iptal edildi. Üniversitemizin
Fakülte/Yüksekokul/MYO/Enstitüler ve idari birimlerin yöneticilerine yeni Koronavirüs
(COVID-19) hakkında kapsamlı bilgilendirmeler yapılarak öğretim elemanlarının derslerde
öğrencilerine virüs hakkında bilgi vererek korunma yöntemlerinin anlatılması sağlandı.

Öğrenci Yemekhaneleri ve Kütüphane Kapatıldı
Eğitime ve öğretime ara verilmesi sebebiyle, kütüphanelerin tüm birimleri, okuma salonları,
yüzme havuzu, spor salonları ve bütün öğrenci yemekhanelerinin kapatılmasına, kantin, çay
ocağı ve personel yemekhaneleri gibi hizmet verilmeye devam eden alanlarda ve
üniversitemiz genelinde gerekli sanitasyon ve dezenfeksiyon çalışmalarının (sık temas edilen
kapı kolu, masa, elektrik düğmeleri, telefon vb. temas alanlarının su-sabun/deterjan ile
tuvaletler ise çamaşır suyu ile) düzenli olarak yapılmasına karar verildi. Akademik ve idari
bütün birimlere kişisel hijyen ürünleri ile el dezenfektanlarını hızlı bir şekilde temin ediliyor.

Yemekhanelerde Önlemler Artırıldı
Koronavirüs tedbirleri kapsamında yemekhanelerimizde yeni düzenlemeler yapıldı. Bu
kapsamda yemekhanelerimizde kalabalık ortamların oluşmasını önlemek amacıyla yemek
servis saatleri 11.00 ile 13.00 arasına genişletildi. Aynı zamanda yemekhanelerimizde
kullanılan kaşık, çatal ve bıçakların kılıf ortamında personelimize sunulma kararı alındı.

Akademik ve İdari Personelin Yurtdışı Çıkışları İptal Edildi
Komisyon tarafından alınan önlemler kapsamında üniversitemizde görev yapan akademik ve
idari personelin önceden planlanmış olanlar dahil olmak üzere tüm yurtdışı çıkışlarını ikinci
bir duyuruya kadar iptal edildi.

Yurtdışı Öğrenci Öğretim Elemanı Değişim Programları İle İlgili Önlemler Alındı
Komisyon; üniversitemiz tarafından yapılan Yurtdışı Yabancı Dil Eğitimi, Mevlana, Proje
Tabanlı Mevlana programları ile ilgili çağrılarının duyurularının iptal edilmesine, daha önce

alınan başvurularla ilgili Yükseköğretim kurulu kararının beklenmesine, herhangi bir değişim
programı çerçevesinde yurtdışında bulunan öğrencilerimizin güncel gelişmelerle ilgili
bilgilendirilmesine ve Türk diplomatik temsilcilikler (Büyükelçilik, konsolosluk ve
Maslahatgüzarlık) ile irtibatlı olmalarının tavsiye edilmesine karar verdi.

Yurtdışından ülkemize dönen Türk ve yabancı uyruklu öğrenciler ile irtibata geçilip, Sağlık
Bakanlığı’nın belirlemiş olduğu “14 gün kuralına” uygun davranmaları, toplu alanlardan uzak
kalmaları gerektiği ile ilgili bilgilendirme yapılmasına ve bu kişilerin İl Sağlık Müdürlüğü’ne
iletişim bilgilerinin resmi olarak iletilmesi konusu da komisyonun kararları arasında bulunuyor.
Kurum içi iletişimin sağlandığı üniversitemizde tüm personelin ve öğrencilerin konuya hassas
yaklaşmalarına yönelik çalışmalar hızla devam ediyor. Konuyla ilgili gelişmeler Üniversitemiz
Rektörlüğü tarafından takip edilirken alınması gereken önlemler birimlerle koordineli şekilde
yürütülerek personelimiz ve öğrencilerimizin sağlığını korumak için tüm imkanlar seferber
edildi.

Diğer Haberler