DÖNER SERMAYE DÖNMÜYOR. SİSTEM TIKANDI MİADI DOLDU

Performans sisteminin mantığı çok çalışana çok ücret az çalışana az ücret ödemektir. Böylece doktorlar maksimum performans ile çalışmaya teşvik edilecekti. Teoride doğru gibi görünse de pratikte beklenen sonuç gerçekleşmemiştir.

Farklı hastanede aynı hizmet puanını üretmiş doktorlar bile birbirinden çok farklı ücret almaktadır.
Sağlık hizmetleri ve teknik hizmetler sınıfında çalışanlar için ise durum çok daha vahimdir. Zaten bu grup döner sermaye sistemi içinde bir 
anlam ifade etmemektedir. Az da çalışsalar, çok da çalışsalar AZ ücret almaktadırlar.
Genel idari ve yardımcı hizmetler sınıfında çalışanlar ise kötünün de kötüsü durumundalar. Ne yaparlarsa yapsınlar, alacakları ücret eğişmemektedir. Onlarında döner sermaye sistemi içerisinde hiçbir değeri yoktur. MEVCUT PERFORMANS SİSTEMİ BÜYÜK BİR ALDATMACA DAN İBARETTİR.
Doktorlar aldatılmaktadır.
Kurumlar aldatılmaktadır…
Hâsılı kelam tüm sağlık çalışanları aldatılmaktadır!
Eğitimi aynı, unvanı aynı, hizmet yılı aynı ve hizmeti aynı olan 
çalışanların birbirinden farklı ücret almaları haksızlıktır! Bu 
yapılanlar emek hırsızlığından başka bir şey değildir!!!
Bu durum sadece sağlık bakanlığına has bir durumdur.
Tüm bakanlıklarda aynı unvanda olanlar ve aynı hizmeti verenler eşit ücret alırken sağlık bakanlığında farklı ücret almaktadırlar.

Eşitler arasında bile adaleti sağlayamayan bir sistem içerisinde çalışanların çalışma barışından söz etmek mümkün değildir!!!Buradan tüm ilgililere sesleniyoruz ...
Çalışanın hakkını teri kurumadan ödeyiniz diyen bir peygamberin ümmeti  olarak çalışan terinin hakkını alamamaktadır. Bu durumu düzeltmek için döner sermaye ödemelerine KAMBUR olan sabit ek  ödemeler bir an önce Genel Bütçeye alınmalı ve Döner sermaye sisteminde  hakkaniyetli bir değişikliğe gidilmelidir...
Cuma KÖYSÜREN
Yönetim Kurulu adına Sağlık Sen Kırşehir Şube Başkanı

Diğer Haberler