DSİ 122. Şube Müdürlüğü Personellerine Temel Afet Bilinci Eğitimi

DSİ 122. Şube Müdürlüğü Personellerine Temel Afet Bilinci, Deprem Tahliye Tatbikatı Eğitimi verildi.

DSİ 122. Şube Müdürlüğü Personellerine Temel Afet Bilinci, Deprem Tahliye Tatbikatı Eğitimi verildi.

Türkiye özellikle deprem riski bakımından dünyanın önde gelen ülkelerinden bir tanesidir, Türkiye nüfusunun ve sanayi tesislerinin büyük bölümünün deprem riski taşıyan bölgelerde bulunduğunu açıkça göstermektedir. Afet risklerinin azaltılması için olası bir afete karşı önceden hazırlıklı olmak oldukça hayati bir konudur.

Afet durumunda doğru davranış şekillerinin sergilenebilmesi ve toplumda afetler konusunda farkındalık oluşması verilecek afet eğitimleri ile yakından ilişkilidir.

Bu amaçla verilen eğitimde;  Olası afet durumunda nasıl davranılması gerektiği, deprem öncesi, deprem esnası ve deprem sonrasında yapılması gerekenler, Afet sonrası ilk 72 saat, afet ve acil durum çantası, Afet Sigortası, Toplanma alanları, Yapısal ve Yapısal olmayan riskler, Afet anında kamu kurum ve kuruluşları arasında koordinasyon ve işbirliği konuları anlatılmıştır.

Eğitim sonrası, Tahliye tatbikatı ve akabinde, İl AFAD Müdürlüğüne ait Yeni Nesil Arama Kurtarma Aracımızın araç, gereç ve ekipmanlarının tanıtımı yapıldı.

Diğer Haberler