Kırşehir AFAD Gönüllüleri ile Hirfanlı Barajında Doğa Yürüyüşü

İl AFAD Müdürü Metin ALPASLAN’ ın katılımı ile AFAD Gönüllüsü Projesi kapsamında, Kırşehir AFAD Gönüllüleri ile Hirfanlı Baraj Gölünde yaklaşık 16 km süren doğa yürüyüşü yaptı.

İl AFAD Müdürü  Metin ALPASLAN’ ın katılımı ile AFAD Gönüllüsü Projesi kapsamında, Kırşehir AFAD Gönüllüleri ile Hirfanlı Baraj Gölünde yaklaşık 16 km süren doğa yürüyüşü yaptı.

Gerçekleştirilen etkinlik ile AFAD Gönüllük Projesi hakkında bilgi paylaşımı yapılarak, gönüllüler ile AFAD arasında bir bağ oluşması amaçlandı, AFAD müdürlüğü çalışmalarına gönüllülerinin nasıl yer alacağı konusunda bilgi verildi. Etkinliğe temel amacı AFAD Gönüllülerine aidiyet duygusu yaratmak, onlara müdürlüğün bir parçası olduklarını göstermektir.

AFAD Gönüllüsü Projesi  Afetlerde, Acil Durumlarda ve Savaşlarda;

Kaynaklar yetersiz kalabilir; can kaybı ve yaralı sayısı yüksek olabilir; binalar, yollar, alt yapı, enerji ve haberleşme sistemleri zarar görebilir ve profesyonel ekiplerin olay yerine ulaşması zaman alabilir.

AFAD Gönüllülük Sistemi ile afet ve acil durumlar ile sivil savunma hizmetleri gerektiren hallerde toplumsal farkındalığın artırılması, gerekli hizmetlerin yürütülebilmesi için özel ve tüzel kişiliğe sahip kurum ve kuruluşlar ile gerçek kişilerin devletin resmi güçleri yanında bu hizmetlere gönüllü olarak katılımlarının sağlanması amaçlanmaktadır.

Proje ile toplumdaki bireylerin risk yönetimi sürecine dâhil edilerek; her türlü düşman saldırıları ile afet ve acil durumlara karşı hızlı koordine olabilen, bilinçli ve dirençli bir toplumun oluşturulması ve sisteminin tüm ülke sathında yaygınlaştırılması hedeflenmektedir.

AFAD Gönüllük Sistemine dâhil edilen bireylerin uzmanlık alanlarına göre sınıflandırılması, farkındalık ve uzmanlık eğitimlerinin verilmesinin yanı sıra bireylere tatbikatlarda ve çeşitli sosyal etkinliklerde bulunma imkânı verilecektir.

AFAD GÖNÜLLÜSÜ KİMDİR?

Toplumun tüm bireyleri AFAD Gönüllüsü olabilir.

Afetlerde ve acil durumlarda yardıma ihtiyacı olanlara bilinçli bir şekilde destek olan ve kendisine AFAD tarafından verilecek görevlere sonuna kadar bağlı kalan bireylerdir.

AFAD GÖNÜLLÜLERİ AFET VE ACİL DURUMLARDA NE GİBİ GÖREVLER ALIR?

AFAD Gönüllüsü;

• Kaybolan kişilerin aranması,

• Hafif arama ve kurtarma çalışmaları,

• Enkaz çevresinin güvenliğinin sağlanması,

• İlk yardımın yapılması,

• Yangın başlangıçlarına müdahale edilmesi,

• Yiyecek ve içeceklerin dağıtılması,

• Giyecek dağıtılması,

• Geçici barınma merkezlerinin kurulması,

• Profesyonel ekiplerin olay yerine gelmesiyle ekiplerin yönlendirmeleri doğrultusunda yardımlara devam edilmesi

gibi görevlerde yer alırlar.

NASIL AFAD GÖNÜLLÜSÜ OLUNUR?

https://www.afad.gov.tr

https://kirsehir.afad.gov.tr

Web sitelerinden başvuru formu doldurularak veya İl Müdürlüğümüze bizzat başvurarak sisteme kayıt olunabilir.

Diğer Haberler