KIR゙EHンR ンL SAミLIK MワDワRLワミワ KENDン ANTンSEPTンミン誰ン ワRETTン

Krehir ンl Salk Mdrl nemli bir 軋lmay hayata ge輅rerek bal salk tesislerinde kullanlmak zere DSヨ tarafndan nerilen Antiseptik Solsyonu retti.

Krehir ンl Salk Müdürlüü önemli bir çalmay hayata geçirerek bal salk tesislerinde kullanlmak üzere DSÖ tarafndan önerilen Antiseptik Solüsyonu üretti.

Bilindii üzere Çin'de ortaya çkan, ardndan Avrupa ve tüm dünyaya yaylan yeni tip koronavirüs (COVID-19) vakasndan sonra dezenfekte ilaçlar temini oldukça zorlat.

T.C. Salk Bakanl Bilim Kurulundaki öretim üyelerinden oluan komisyonun ald tavsiye kararnn Türkiye ンlaç ve Tbbi Cihaz Kurumunca uygun görülmesi üzerine, ンl Salk Müdürlüünde görevli eczac ve kimyager personel tarafndan Bakanln Majistral El Dezenfektan Hazrlama Klavuzu'ndaki formülle el antiseptii üretimi balad.

Üretilen Antiseptik Solüsyon’lar Krehir ンl Salk Müdürlüü ve balk salk tesislerinde kullanlmaya baland.

Dier Haberler