KIRŞEHİR ŞEKER FABRİKASI 110 MİLYON TL. ŞEKER PANCARI ÖDEMESİ YAPTI

KIRŞEHİR ŞEKER FABRİKASI GENEL MÜDÜRÜ YAVUZ ERENCE 2019 YILINDA HİNTERLANT SAHASINDA BULUNAN 4 BÖLGEDE (MERKEZ, MUCUR, GÜLŞEHİR VE ŞEREFLİKOÇHİSAR) TOPLAM 83 KÖYDE 2 BİN 261 ÇİFTÇİ ARACILIĞIYLA YAKLAŞIK 100.000 DEKAR ARAZİDE PANCAR EKİMİ YAPTIRILMIŞTIR DEDİ.

"Kırşehir Şeker Fabrikasının 2019 yılında hinterlant sahasında bulunan 4 bölgede (Merkez, Mucur, Gülşehir ve Şereflikoçhisar) toplam 83 köyde 2 bin 261 çiftçi aracılığıyla yaklaşık 100.000 dekar arazide pancar ekimi yaptırılmıştır. Ekim yapılan bu sahadan brüt 550.000 pancar tesellümü yapılarak karşılığında çiftçiye şu ana kadar avans niteliğinde 62 milyon TL ödenmiş, kalan 110 milyon TL'nin ödenmesiyle birlikte toplam pancar bedeli olarak çiftçiye 172 milyon TL ödenecektir. 2019/2020 pancar işleme kampanyasına 24 Eylül 2019 günü başlanmış ve 5 ocak 2020 günü tamamlanmıştır.

Tesellümü yapılan brüt 550.000 ton pancar işlenerek 78.500 ton kristal şeker, 20.000 melas ve 145.000 ton yaş küspe üretilmiştir. Üretilen yaş küspenin 80.000 tonu çiftçiye istihkak küspesi olarak bedelsiz verilmiştir. Kırşehir Şeker Fabrikası 2000 yılında 3 bin 600 ton pancar gün kapasitesi ile kurulmuştur. Kurulduğu yıldan itibaren 2018 yılına kadar pancar işlem kapasitesi 3800/4000 ton pancar/gün olarak gerçekleşmiştir. 2019 yılında fabrika modernizasyonu ve şeker kalitesinin iyileştirilmesi kapsamında yaklaşık 25 milyon TL tutarında yaptırım yapılmıştır.

Bunun sonucunda da 2019 yılında günlük pancar işleme kapasitesini 5 bin tonun üzerinde gerçekleşmiştir. Daha fazla pancarın yüksek kapasitede daha kısa sürede işlenmesinden dolayı ve yapılan yatırımların neticesinde enerji tüketiminde, işletme malzemelerinde ve diğer maliyetlerde kayda değer tasarruf sağlanmıştır. Kırşehir Şeker Fabrikası 2019 yılında 100.000 dekar pancar ekimi yapılmış olmasına rağmen 150.000 dekar pancar ekimi  yapılabilecek bir potansiyele sahiptir.                   
 Fabrikaya ilave şeker kotası verilmesi durumunda çiftçiye daha fazla pancar ekilerek gerek fabrikada yapılmış olan gerekse yapılacak olan yatırımlarla yılda 100.000 ton kristal şeker üretilecek kapasiteye ulaşılacaktır.

Diğer Haberler