Kırşehir Valiliğinden Yeni Uygulama

Vali İbrahim Akın başkanlığında toplanan İl Umumî Hıfzıssıhha Kurulu aşağıdaki kararları almıştır.

Vali İbrahim Akın başkanlığında toplanan İl Umumî Hıfzıssıhha Kurulu aşağıdaki kararları almıştır.

 Son zamanlarda tüm dünyayı tehdit eden ve ülkemizde de görülen Koranavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle Devletimizin almış olduğu kararlar doğrultusunda ilimizde de bazı tedbirler alınmaktadır.

            Bu kapsamda;

1- Şehirlerarası otobüs seyahat kısıtlaması sebebiyle bu konunun suiistimal edilmesi suretiyle toplu taşımaya yol açacak şekilde faaliyet gösterecek ticari ve hususi otomobillerle ilgili emniyet ve jandarma kontrol noktalarındaki tedbirlerin arttırılarak bu konuyu suistimal edenler hakkında gerekli işlemlerin yapılmasına,

2- Belli internet sitelerinden (yol arkadaşlığı gibi) bir araya gelerek yolculuk yapan kişilerin tespitine yönelik tedbirlerin alınması ve gerekli işlemlerin yapılmasına,

            3- Çocukların market ve pazar yerlerine zorunlu olmadıkça sokulmamasına,      

4- Cezaevleri ile ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığımızla koordineli olarak İl Sağlık Müdürlüğümüzce gerekli tedbirlerin alınmasına,

          5- İl Sağlık Müdürlüğümüzce, iller arasında her türlü ulaşım vasıtasıyla seyahat eden kişiler için şehir girişlerinde oluşturulan uygulama noktalarında sağlık kontrolü yapılmasına,

Ayrıca Pandemi İl Koordinasyon Kurulumuzun tavsiyeleri doğrultusunda;

6- Açık bulunan çay ocaklarında tek kullanımlık bardak, kaşık ve poşet şeker ile hizmet sunumunun yapılmasına,

     7- Faaliyetine devam eden özel işyerlerinde; çalışanların ve hizmet alıcıların sosyal mesafeyi korumaları için gerekli tedbirlerin alınmasına,

8- Zorunlu olmadıkça sokağa çıkılmaması yönünde uyarılara devam edilmesine, zorunlu olarak sokağa çıkanların ise sokak ve caddelerde grup oluşturacak şekilde bir araya gelmemesi ve sosyal mesafenin korunmasına mutlak riayet edilmesi hususunda kolluk görevlilerince ikaz edilmelerine,

9- İşyeri hekimi bulunduran işyerlerinde haftada bir kez Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Klavuzuna göre çalışanların kontrol muayenelerinin yapılmasına, klavuzda belirtilen şikayeti olanların sağlık kuruluşuna başvurmalarının sağlanmasına,

10- Özellikle fırın, market, manav vb. işyerlerinde çalışanların hijyen koşullarına uygun olarak gerekli tedbirleri alıp almadıklarının İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Belediye Zabıtası tarafından denetlenmesine devam edilmesine,

11- Hijyen sağlanmasına yönelik olarak kullanılan eldivenin çabuk kirlenebileceği dikkate alınarak sık sık eldiven değiştirilmesine ve her eldiven değişiminde ellerin sabun ve suyla yıkanması konusunda vatandaşların bilgilendirilmesine,

oybirliği ile karar verildi.     

Diğer Haberler