Kırşehir’de Tarım Arazilerinin Toprak Haritası Çıkarılıyor

Kırşehir İlindeki Bazı Tarım Arazilerinde Toprak Tahlili Uygulamalarının Benimsenmesi, Yayılması ve Değerlendirilmesi” konulu proje toplantısı yapıldı.

Kırşehir İlindeki Bazı Tarım Arazilerinde Toprak Tahlili Uygulamalarının Benimsenmesi, Yayılması ve Değerlendirilmesi” konulu proje toplantısı yapıldı.

Kırşehir Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve Ahi Evran Üniversitesi işbirliği ile yürütülen “Kırşehir İlindeki Bazı Tarım Arazilerinde Toprak Tahlili Uygulamalarının Benimsenmesi, Yayılması ve Değerlendirilmesi” projesi kapsamında  Tarım ve Orman İl Müdürü Kenan ŞAHİN, İl Müdür Yardımcısı Cengiz KARABULAK, Arazi Toplulaştırma ve Tarımsal Altyapı Şube Müdürü Ersin ÖĞÜLMÜŞ, İdari ve Mali İşler Şube Müdürü Yasin ATA ve İl Müdürlüğü personelleri ile Ahi Evran Üniversitesi Merkezi Araştırma ve Uygulama Laboratuvarında toplantı yapıldı.

Ahi Evran Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa KURT’un da katıldığı toplantıyla İl Müdürlüğünün yetkililerine ve katılımcılarına proje hakkında sunum yapıldı. Proje kapsamında pilot köy olarak Kırşehir Merkez Saraycık Köyü tarım arazilerinin tamamını temsil edecek şekilde alınan toprak numunelerinde, tekstür, toprak reaksiyonu (pH), elektriksel iletkenlik (EC), organik madde, kireç, yarayışlı fosfor, değişebilir potasyum, kalsiyum, magnezyum elementleri, alınabilir demir, bakır, mangan, çinko element miktarlarının tayin edildiği belirtildi.

Proje yürütücüsü Araş. Gör. Dr. Ahu Alev ABACI BAYAR, bölgenin temel verimlilik özelliklerinin, yetiştiriciliği yapılmakta olan bitkiler için uygun düzeyde bulunduğunu, bunun yanında tritikale gibi alternatif ürünlerinde yetiştirilebileceğini söyledi. Yapılan çalışmada bölge topraklarının genel olarak kumlu tınlı bünyeye sahip olduğu, hafif alkali (pH=7.77) reaksiyon gösterdiği, tuzluluk probleminin olmadığı, orta kireçli özellikte olduğu, organik madde içeriğinin orta seviyede bulunduğu, toprakların makro besin elementlerinden elverişli fosfor miktarının orta seviyede, değişebilir potasyum, kalsiyum, magnezyum miktarlarının yüksek düzeyde olduğu, toprakların mikro besin elementleri bakımından alınabilir demir, çinko ve mangan elementi miktarlarının az seviyede, alınabilir bakır elementinin yeterli düzeyde bulunduğu belirtildi. Bayar: Bitkide verim ve kalite kayıplarının olmaması için eksik olan besin maddelerinin gübreleme programına dahil edilmesi gerektiğini, gübreleme işlemi yapılmadan önce tarım yapılacak toprağın özelliklerinin bilinmesi, eksik ve fazla bitki besin madde oranlarının tespit ettirilmesi ve bu nedenle toprak analizlerinin yaygınlaştırılması gerektiğini vurguladı. 
 

İl Müdürü Kenan ŞAHİN ve  Ahi Evran Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa KURT çalışmadan memnuniyetlerini dile getirirken, çalışmaların genişletilerek devam ettirilmesini ve her türlü destek olunacağını bildirdiler.

Bu proje ile Kırşehir de tarım arazilerinin toprak haritasının çıkarılacağını belirten İl Müdürü Kenan Şahin; “ İl Müdürülüğü Yöneticileri, Mühendis ve Teknikerleri ile Ahi Evran Üniversitesi hocalarının iş birliği  ile  Kırşehir’de tarım arazilerinin  toprak haritasını çıkarmak için bir çalışma başlattık. Bu haritanın çıkarılmasıyla üreticimiz hangi toprağa ne ekeceğini bilerek doğru ürün  ve doğru gübreleme ile üretimde verimini artıracak. Böylelikle doğru arazide doğru ürün yetişerek hem ülke ekonomisine hemde üfreticimizin ekonomisine katkı sunacak” dedi.

Toplantının ardından İl Müdürü Kenan ŞAHİN, İl Müdür Yardımcısı Cengiz KARABULAK, Arazi Toplulaştırma ve Tarımsal Altyapı Şube Müdürü Ersin ÖĞÜLMÜŞ, İdari ve Mali İşler Şube Müdürü Yasin ATA ve İl Müdürlüğü personelleri Üniversitenin Merkezi Araştırma ve Uygulama Laboratuvarı gezerek laboratuvar çalışmaları hakkında bilgiler aldı. 

Diğer Haberler