Türkiye “Afetlere Hazırlık Yılı”na Giriyor

Türkiye’de afetlere hazırlık kültürünün yerleşmesi için AFAD tarafından geliştirilen Afetlere Hazırlık Yılı başladı!

ürkiye’de afetlere hazırlık kültürünün yerleşmesi için AFAD tarafından geliştirilen Afetlere Hazırlık Yılı başladı!

AFAD, toplumda afetler olmadan önlem alma anlayışını geliştirmek için insana temas eden projeler ve çalışmalar yürütmeyi sürdürüyor. Afetlere Hazırlık Yılı, afetlere hazırlıkta zihinsel dönüşümü hedefleyen bir süreci işaret ediyor. İnsanlara, #AfetlereHazırOl çağrısının yapılacağı programla, 12 ay boyunca çok sayıda faaliyet ile etkinliğin gerçekleştirilmesi planlanıyor.

VİDEO: Hep huzurlu kalalım diye Afetlere Hazırlık Yılı Başlıyor!

 

Kamu Spotu İndirme Bağlantısı: https://drive.google.com/open?id=1qIvLRy97r0-lei4VLSbUYYNSrSFCpU3k

 Afetlere Hazırlık Yılı: 12 ay, 12 tema

12 ayda, 12 temayı kapsayan Afetlere Hazırlık Yılı ile Afetlere Hazırlık Yılı ile toplumda önlem alma kültürünü önceleyen zihinsel dönüşümü gerçekleştirmek için önemli bir adım atıyoruz.

 Afet Risklerini Anlamak, Afet Çantası, Toplanma Alanları, Afet Sigortası, Bina Güvenliği, Gönüllü Ol, Yangın, Afet Anı (Tatbikat), Afete Hazır Türkiye gibi temaları içerecek olan Afetlere Hazırlık Yılı, sadece AFAD’ın değil, her bir bireyin, üniversitenin, kamu, özel ve sivil toplum kuruluşunun yapması gereken çalışmaları içeriyor.

Gönüllülük Sistemi

Hastane, eğitim ve can kurtaran olarak görev yapan Gönüllüler, artık afet ve acil durum öncesinde, sırasında ve sonrasında da görev alabilecek. Dünyadaki örnekleri, Türkiye’deki şartları ve değişen dünyamızı göze alarak hayata geçirdik.

AFAD Gönüllülük Sistemi’nin iki hedefi var: Afet Bilincini Artırmak ve Afet Anında Bize Destek Olabilecek İnsanlara Ulaşmak…

AFAD Gönüllüleri, huzurevi ziyareti, kan bağışı, okullarda kütüphane kurma ve fidan dikme gibi sosyal görevler de alacak.

AFAD Gönüllüleri ile her vatandaşımızın yakınlarında afet ve acil durumlara ilişkin ne yapacağını hakkıyla bilen eğitimli ve becerikli insanlar olacak.

AFAD Gönüllüleri ile AFAD çalışanları birbiri için fırsat niteliğinde olacak. Birbirinin tamamlayıcısı özelliği göstererek birbirinin gücünü ve değerini arttıracak.

AFAD Akreditasyon Sistemi

“AFAD Akreditasyon Sistemi” afet yönetiminde görev almak isteyen bireyleri, özel sektör ve STK ekiplerini standartlar doğrultusunda yetkilendirecek.

12 faaliyet alanında düzeylerine göre yetkilendirilen birey ve ekipler, Türkiye Afet Yönetim Sistemi’ne dahil olacak.

 Akredite birey ve ekipler, arama kurtarmadan sağlığa, acil durum haberleşmesinden güvenlik ve trafiğe kadar 12 alanda görev alabilecek. Ayrıca Türkiye Afet Müdahale Planı’nda rol alabilecekler.

Diğer Haberler